Dar pre posledné chvíle života NEVYLIEČITEĽNE chorých v hospici

Ďakujeme za ochotu podporiť činnosť Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne - starostlivosť o ľudí v konečnom štádiu nevyliečiteľnej choroby (zväčša onkologickej), zomierajúcich.

Zaslaním finančnej pomoci sa stanete členom tímu, ktorý pomáha, aby NEVYLIEČITEĽNE chorí ľudia prežili posledné chvíle života bez neznesiteľnej BOLESTI, DÔSTOJNE a v prostredí hospicu dýchajúceho DOMOVOM.

Vďaka pani Margity, ktorej sestra s onkologickým ochorením prežila posledné chvíle života v našom hospici, táto vďaka patrí aj všetkým tím, ktorí nám finančne pomáhajú: Nesmierne ste nám pomohli a neboli by sme bez Vašej pomoci túto ťažkú situáciu zvládli.