Pomôžte

aby NEVYLIEČITEĽNE chorí ľudia prežili posledné chvíle života bez neznesiteľnej BOLESTI, DÔSTOJNE a v prostredí hospicu dýchajúceho DOMOVOM.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m